การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2565  ณ โรงเรียนบ้านลุงพลู

ติดต่อ สพป.สก.1