แสดงความยินดีกับครูที่ย้ายไปสถานศึกษาใหม่

24 กรกฎาคม 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ

มอบของที่ระลึกแก่ ครูเย็นจิตร  มาดา ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนวังสีทอง อำเภอวังสมบูรณ์

IMG_0018

ติดต่อ สพป.สก.1