ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของโรงเรียนคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อ สพป.สก.1