วันครู 2565 ร.ร. บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี และคณะครู

ร่วมกิจกรรม วันครู ปี 2565   ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565

 

ติดต่อ สพป.สก.1