ประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center)

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย(MOE Safety Center) โดยมีคณะกรรมการในงานดำเนินงานเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมการะเกด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา