ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ปฎิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบายโครงการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนบ้านหน้าสถานี

ติดต่อเรา