ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.)

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (L.A.T.C.) ของสโมสรลูกเสือราชาธิวาส ระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือนาคาแคมป์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชนูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัคร ได้ที่ facebook สโมสรลูกเสือราชาธิวาส หรือ เอกสารแนบท้าย (หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565)

เอกสารแนบท้าย >>> โครงการและใบสมัคร

ติดต่อเรา