เด็กเลี้ยงผัก••••โครงการพัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย

สองมือน้อยกอบหว่านเมล็ดพันธุ์     บรรจงสรรดินดีรองกระถาง

ผ่านวันคืนพืชผลิใบสมใจปาง         เก็บผักบุ้งและถั่วค้างสำราญใจ

ติดต่อเรา