เกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตร “เด็กดีศรีสระแก้ว” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
ได้ทางลิงค์
https://drive.google.com/folderview?id=1L4MIbWKJs7zfuczdAhqE7IbfsuLeN6A7
และจัดพิมพ์เกียรติบัตรมอบให้กับนักเรียนของท่านในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

*** โรงเรียนที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบประเมินคุณลักษณะฯ (6 โรงเรียน รายชื่อด้านล่าง) ขอให้จัดส่งมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 เพื่อตรวจสอบและออกเกียรติบัตร ***
// ขอบคุณมากค่ะ//

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินคุณลักษณะฯ 6 แห่ง  >>>รายชื่อโรงเรียน

ติดต่อเรา