บันทึกลงนาม MOU โรงเรียนคุณภาพชุมชน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1     เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU โรงเรียนคุณภาพชุมชน เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระขวัญ จำนวน ๑๐ โรงเรียน                                                                                           ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน

ติดต่อเรา