แจ้งโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายหนองหว้า อ.เขาฉกรรจ์

ขอเรียนเชิญ  ผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายหนองหว้าร่วมประชุม  ในวันจันทร์ ที่ 28 กรกฏาคม  2557  เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา