พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมฯ

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ “องค์กรดี คนดี มีส่วนร่วมในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗ ” ให้แด่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ บุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือในการจัดการศึกษาฯ  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ โดยมีนายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑  เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้น นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อเตรียมวางแผนบริหารการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสังกัด

IMG_1359 IMG_1163 IMG_1173 IMG_1174 IMG_1175 IMG_1176 IMG_1180 IMG_1188 IMG_1194 IMG_1197 IMG_1199 IMG_1205 IMG_1209 IMG_1345IMG_1146 IMG_1160 IMG_1161page1 page2 page3 page4 page5 page6 page7 page8 page9 page10

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ดูแล ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

 

ติดต่อเรา