ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ร.ร.บ้านท่าตาสี

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 / 2565

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

          เพื่อชี้แจงการดำเนินการ ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโครงการโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้วโมเดล”และแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019ละลอกใหม่  มอบทุนเสมอภาค กสศ.(รายบุคคล)  และรับค่าอาหารกลางวัน ช่วงปิดเรียนในสถานณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019

ติดต่อ สพป.สก.1