โครงการ “หนูน้อยยูทูปเบอร์ นำเสนอจากผักผลไม้”

ด้วยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถุมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอในโครงการ “หนูน้อยยูทูปเบอร์นำเสนอจานผักผลไม้” โดยหลักเกณฑ์และกำหนดการดังเอกสารแนบ

ติดต่อเรา