ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพและคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการขับเคลื่อนของโรงเรียนคุณภาพและคณะทำงานโรงเรียนคุณภาพฯ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม

 

ติดต่อ สพป.สก.1