ประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสัญจร

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสัญจร โดยมี ดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะทำงาน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงเรียนอนุบาลคลองหาด และ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

 

ติดต่อเรา