จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ โรงเรีอนุบาลเขาฉกรรจ์

ติดต่อ สพป.สก.1