ขอขอบคุณ บริษัท ดัชมิลล์ ดีไลท์ จํากัด (สาขาสระแก้ว)

โรงเรียนบ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น ขอขอบคุณ บริษัท ดัชมิลล์ ดีไลท์ จํากัด (สาขาสระแก้ว) ที่มอบนมเปรียว  ดัชมิลล์ ดีไลท์ เพื่อเป็นของขวัญให้เด็กนักเรียนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ติดต่อเรา