พิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  พร้อมมอบของขวัญจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งมีนักเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำ 2565 จำนวน 1 ราย คือ นางสาวจิตรลดา นุชรุ่งเรือง โรงเรียนบ้านคลองผักขม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดสระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

 

 

ติดต่อเรา