ตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำบุคลากรในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 ทุกคน ตรวจการติดเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ OSS Canter นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1