บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ อำเภอวังน้ำเย็น ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อ สพป.สก.1