ประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสัญจร

วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมด้วย นางประภัสสร สรวนรัมย์ และดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพสัญจร ณ โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) และโรงเรียนบ้านคลองผักขม

 

 

 

ติดต่อเรา