ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกน้อยร่วมสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับพรจากพระคุณเจ้า🌿

 

29 ธันวาคม 2564
🌸ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโคกน้อยร่วมสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รับพรจากพระคุณเจ้า🌿
♦️ขอบพระคุณที่ท่านดูแล พัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้า
♦️ขอบพระคุณที่ท่านใส่ใจนักเรียนและคุณครูขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สุขภาพดี มีพลังร่วมพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไป


ติดต่อ สพป.สก.1