ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมเสมาบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1