เก็บตกกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ

เก็บตกกิจกรรมการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ วันที่ 5-22 กรกฎาคม 2557

พิธีเปิดวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม  2557

001

วันที่ 7-9 กรกฎาคม  2557 และ วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2557

002

วันที่ 21-22 กรกฎาคม  2557

003

ติดต่อ สพป.สก.1