การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางสาวนิตยา แสนใจกล้า เป็นวิทยากรการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)ของผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อ สพป.สก.1