สั่งซื้อแบบพิมพ์

แจ้งโรงเรียนในสังกัดและสังกัดอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ที่มีความประสงค์ ขอซื้อแบบพิมพ์ ปพ.1 / ปพ.2

จัดส่งหนังสือขอซื้อแบบพิมพ์ และเงินสด    ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 25 มกราคม 2565   

อัตราค่าแบบพิมพ์

1. ปพ.1 (50 แผ่น/เล่ม)                                                         ราคาเล่มละ 160 บาท

2. ปพ.2 (1 แผ่น/1 คน)                                                         ราคาแผ่นละ 2 บาท

3. ใบแทนประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา (1 แผ่น/1 คน)       ราคาแผ่นละ 5 บาท

4. ปพ.3 (1 แผ่น/24 คน)                                                       ราคาแผ่นละ 5 บาท

หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 037 247452 ,037425468-22,40 หรือ 085-2829995  ในวัน และเวลาราชการ

ดาว์นโหลดเอกสาร>>  หนังสือเลขที่ ว3384

ติดต่อเรา