แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการติดตามนักเรียนเบื้องต้น

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว3331 ลว.24 ธันวาคม 2564 แจ้งในสังกัดดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียน สำหรับเตรียมการลงพื้นที่ในการค้นหาและติดตาม เด็กตกหล่น/เด็กออกกลางคัน สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลการติดตามนักเรียนเบื้องต้น เป็นรายโรงเรียนบนไดร์ฟระบบจะบันทึกอัตโนมัติ ในช่องผลการติดตาม (รบกวนไม่ลบรายชื่อของโรงเรียนอื่นนะคะ) ภายใน 7 มกราคม 2565
เช่น

1. นักเรียนย้ายออกไปที่ รร……………………..
2. นักเรียนถึงแก่กรรม
3. นักเรียนหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน มีการติดตามเข้าเรียนที่………………../ไม่เข้าเรียน
4. นักเรียนไม่มีตัวตนในพื้นที่ ติดตามแล้วพบว่า…………………….
5. นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ติดตามแล้วพบว่าเรียนต่อที่………หรือไม่ได้เรียนต่อ
6. นักเรียนเรียนจบการศึกษา ศึกษาต่อที่…../ไม่ศึกษาต่อ

คลิกลิ้งค์ที่นี่ >> บัญชีรายชื่อเด็กตกหล่นจังหวัดสระแก้ว

(หากท่านคลิกที่ลิงค์แล้วเข้า่ไม่ได้  ให้คัดลอกลิ้งค์ เปิดโดยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome)

ติดต่อเพิ่มเติมที่ >> กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  โทร. 037-245468 ต่อ 22,40  / 085-2829995
หรือ นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์ (มุก)   โทร. 090-9168337

ติดต่อเรา