ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดเกศแก้ว อำเภอวังน้ำเย็น จงหวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา