พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านทัพหลวง

 

ติดต่อเรา