ประชุมคณะทำงานจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงานโรงเรียนที่มีนวัตกรรม โดยมีนางประภัสสร สรวนรัมย์ ดร.ปรีชา จันทวี นางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะทำงานร่วมประชุม ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1