ประชุมพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาระบบนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีดร.ปรีชา จันทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

ติดต่อเรา