สำรวจสถานที่จัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และนางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อเรา