พิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน

วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ

 

ติดต่อ สพป.สก.1