พิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ นางประภัสสร สรวนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานในโรงเรียน ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านมหาเจริญ

 

ติดต่อ สพป.สก.1