ประชุมการปฎิบัติการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1  นำผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมยูงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

 

ติดต่อเรา