ให้ภูมิคุ้มกันนักเรียน

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รพ.สต.คลองเจริญสุข ออกให้บริการวัคซีนป้องกันโรค หัดเยอรมันิคางทูม โปริโอ และบาดทะยัก แก่นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ขอบคุณมากๆ นะครับ คุณหมอ…
1406163051046 1406163054851 1406163067923 1406163070343

ติดต่อ สพป.สก.1