การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565

ส่ง ว 3276 (ย้ายครูฯ (กรณีปกติ) 2565

ติดต่อเรา