17 ธันวาคม 2564 🌷จบหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ

 

17 ธันวาคม 2564
🌷จบหลักสูตร ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ
❤️ขอบคุณอาจารย์ดำรง เป็นอย่างสูงยิ่ง
❤️ขอบคุณชุมชนและคุณครูทุกโรงเรียน ความรู้ที่ได้นำไปใช่ต่อยอดสู่อาชีพต่อไป
บ้านนี้มีรัก💜 ฮักบ้านโคกน้อย

ติดต่อเรา