17 ธันวาคม 2564 ♦️ยกเสาเอกอาคารสหกรณ์นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล

 

17 ธันวาคม 2564
♦️ยกเสาเอกอาคารสหกรณ์นักเรียนเพื่อเป็นสิริมงคล
กิจการก้าวหน้า การค้ากำไร ร่วมแรงร่วมใจ เพื่อกิจการสหกรณ์
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย

ติดต่อ สพป.สก.1