กองร้อยทหารพรานที่ 1306กรมทหารพรานที่ 13 เขาไผ่ มอบจักรยานเพื่อน้องจำนวน 7 คันให้กับนักเรียนเพื่อใช้เดินทางมาโรงเรียน

กองร้อยทหารพรานที่ 1306กรมทหารพรานที่ 13 เขาไผ่ โดยการนำของ ร้อยเอกศิลกัน รักมิตร พร้อมกำลังพลได้มอบจักรยานเพื่อน้องจำนวน 7 คันให้กับนักเรียนเพื่อใช้เดินทางมาโรงเรียน มอบด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อเด็กๆ
♦️ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง❤️
บ้านนี้มีรัก💜ฮักบ้านโคกน้อย
ติดต่อเรา