จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ @โรงเรียนบ้านวังจั่น

” คนละไม้ คนละมือ ช่วยกันถือ ช่วยกันเก็บ “

เพื่อโรงเรียนและบริเวณชุมชนรอบๆ โรงเรียนบ้านวังจั่นที่น่าอยู่  ผู้บริหาร ครูและนักเรียนพร้อมใจกันตั้งแถว…เก็บกวาดตามถนนรอบโรงเรียนให้สะอาด สบายตา   พร้อมปลูกฝังและบ่มเพาะจิตใจแห่งความเป็น “อาสา” แก่นักเรียนที่จะ “บำเพ็ญประโยชน์” แก่ส่วนรวมโดยเริ่มจากสังคมโรงเรียนเป็นแห่งแรก

ติดต่อ สพป.สก.1