ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

15 ธันวาคม 2564 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าเกษม

ติดต่อเรา