คุณหมอมาฉีดวัคซีนประจำปี

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านลุงพลู 

มาฉีนวัคซีนให้กับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6  โรงเรียนบ้านลุงพลู

เมื่อวันพุธ  ที่ 23 กรกฎาคม 2557

โดยนักเรียนชั้น ป.1 ให้วัคซีนชนิดรวมเข็มเดียว 3 ชนิด คือ หัด   คางทูม  หัดเยอรมัน

และนักเรียนชั้น ป.6  ให้วัคซีนรวม 2 ชนิด คือ คอตีบและบาดทะยัก

*****************

6

5

4

3

2

1

 

ติดต่อ สพป.สก.1