“ตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจ”

วันพุธที่  15  ธันวาคม  2564

นายมงคลชัย  รัตนอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

เข้าตรวจเยี่ยมและเป็นกำลังใจ แก่ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนของโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ติดต่อ สพป.สก.1