ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด และให้กำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนบ้านลุงพลู โรงเรียนบ้านท่าเกษม โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ และโรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง

 

ติดต่อเรา