ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม วิชาผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

ด้วยสมาคมสโมสรลูกเสือกำแพงเพชรจะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับที่ 1 ขั้นที่ 4 การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ระหว่างวันที่ 2 – 8 เมษายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม จำนวน 3,300 บาท สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายสรวุทธิ  พิทยะพงษ์ โทรศัพท์ 084-622-2829 หรือ ID : Line sp8178186

ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัครเข้ารับการอบรมฯ

 

ติดต่อเรา