การจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ด้วย สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2565 โดยให้โรงเรียนรายงานผลการจัดกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 และครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2565   โดยให้ สแกน QR Code เพื่ออัพโหลดไฟล์เข้าไปที่ Google Drive

ทั้งนี้ ขอให้ผู้รายงานข้อมูล  เข้า google drive โดยใช้เมล์ของโรงเรียนที่ลงท้ายด้วย   @sk1edu.go.th

รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ >>> หนังสือแจ้งโรงเรียน

ติดต่อเรา