ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมพร พิลาสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางประภัสสร สรวนรัมย์ ดร.ปรีชา จันทวี และนางพรพนา บัวอินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

ติดต่อ สพป.สก.1