ร.ร.บ้านท่าตาสี ขอขอบคุณ

นายบรรจบ  สมอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาสี  คณะครู และนักเรียน

รับรองเท้านักเรียนจากคุณวิ และครอบครัว  เพื่อมอบให้เด็กๆ นักกีฬาวอลเลย์บอล และเด็กๆ ที่ขาดแคลน

ทางโรงเรียนบ้านท่าตาสี ขอขอบคุณ มา ณ  โอกาสนี้ และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย

ปราศจากโรคาพยาธิ และภัยพิบัติทั้งปวง ประสบความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล สมบูรณ์พูลผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ

เทอญฯ

ติดต่อเรา